Pogoji poslovanja spletne trgovine

Nahajate se tukaj

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Spletno mesto www.salibaba.si ( Ponudnik ) je spletna trgovina, ki deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Za vse izdelke, ki jih kupite pri nas dobite račun. Vsak izdelek je opremljen z deklaracijo v slovenskem jeziku oziroma s splošnimi informacijami o izdelku in navodili za uporabo ( praviloma so tako opremljena prehranska dopolnila ), ki je priložena skupaj z računom v kuverti in se nahaja v paketu.

Splošne informacije o izdelku in navodila za uporabo najdete tudi na naši spletni strani https://salibaba.si/navodila-za-uporabo.

 

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene so v EUR. Akcije in posebni popusti so nedvoumno označeni. Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu, pa se lastnosti artiklov, dobavni rok in cena spreminjajo, tako da obstaja možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic ali zamenjavo naročenega artikla.

V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

 

Varovanje podatkov

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Z registracijo na spletni strani www.salibaba.si dovoljujete, da podjetje Primoz Salesin s.p. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Podjetje Primoz Salesin s.p. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja.

 

Salibaba blog

Informacije, ki jih preberete na blogu so lahko mnenja uporabnikov, specialistov in ljudskih modrosti.

Podatke na blogu ne jemljite:

- kot dokazana dejstva na podlagi katerih bi lahko opustili določeno zdravljenje.

- kot zavajanje za nakup določenega izdelka

- pripisovanje lastnosti izdelku (  vsi izdelki imajo opis kot ga je navedel proizvajalec izdelka in je zapisan v predstavitvi izdelka oziroma v navodilih za uporabo )

 

Avtorske pravice

Spletno mesto www.salibaba.si je v lasti podjetja Primoz Salesin s.p.. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Za morebitne spore je pristojno sodišče v Žalcu.